Суббота, 18.08.2018
Мы вместе
Меню сайта
Категории каталога
Ручная работа [3]
Сделал сам - научи другого!
Главная » Статьи » Хобби-Клуб » Ручная работа

технічні засоби реабілітації
Інформаційні матеріали щодо отримання технічних засобів реабілітації, та складання Індивідуальної програми реабілітації та адаптації інваліда.

Порядок забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, перелік таких засобів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України ід 29 листопада 2006 р. N 1652)

Порядок визначає механізм: безоплатного забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (протезними виробами, включаючи протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття і спеціальний одяг, засобами пересування, спеціальними засобами для самообслуговування, догляду) для максимального відновлення втрачених функцій органів інвалідів відповідно до Законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про охорону дитинства" , "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" та інших.
Технічні та інші засоби реабілітації для забезпечення інвалідів та інших осіб за рахунок коштів державного бюджету передбачених Фонду соціального захисту інвалідів на зазначену мету виготовляють, поставляють і ремонтують протезно-ортопедичні підприємства незалежно від форми власності, їх відокремлені структурні підрозділи, що отримали згідно із законодавством державне замовлення на виготовлення, поставку і ремонт технічних та інших засобів реабілітації.

Необхідність у забезпеченні технічними та іншими засобами
реабілітації визначають:
інвалідів - медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з
оформленням індивідуальної програми реабілітації;
інших осіб-лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (ЛКК) з оформленням
відповідного висновку.
Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами
реабілітації діти-інваліди.
У разі коли особа не звернулася за забезпеченням технічними
та іншими засобами реабілітації у строк, установлений МСЕК або
ЛКК, зазначені вироби за пропущений період не видаються.
Облік інвалідів та інших осіб, які мають право на
безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
(далі - облік), ведуть органи праці та соціального захисту
населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації, (далі - місцеві органи праці та соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання осіб.

Для взяття на облік інвалід та інша особа повинні подати
до місцевого органу праці та соціального захисту населення:
заяву про забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації за формою, що затверджується Мінпраці (далі - заява);
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
паспорт або свідоцтво про народження (для осіб віком до
16 років);
довідку про реєстрацію місця проживання;
висновок МСЕК про встановлення інвалідності (для
дітей-інвалідів - висновок ЛКК);
індивідуальну програму реабілітації (для інваліда та
дитини-інваліда);
висновок ЛКК для забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації (для інших осіб);
копію пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача
державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;
копію посвідчення, яке підтверджує статус особи, що має право
на пільги відповідно до законодавства.

Місцевий орган праці та соціального захисту населення на
підставі документів, що надійшли:
заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації за формою, затвердженою Мінпраці (далі - картка);
вносить особисті дані до електронної системи контролю за
виготовленням та видачею технічних та інших засобів реабілітації
(далі - електронна система);
видає направлення на забезпечення протезними виробами (з
урахуванням установлених строків їх експлуатації);
інформує про підприємства, що згідно із законодавством
отримали державне замовлення на виготовлення, поставку і ремонт
технічних та інших засобів реабілітації (далі - підприємства).

Днем звернення за забезпеченням технічними та іншими
засобами реабілітації вважається дата надходження заяви разом з
усіма документами, зазначеними у Порядку, про що обиться відмітка у журналі реєстрації.

Забезпечення протезними виробами

Інвалід чи інша особа звертається до підприємства за
направленням місцевого органу праці та соціального захисту
населення, що видається за формою, затвердженою Мінпраці.
Підприємство приймає від інваліда чи іншої особи
(незалежно від реєстрації місця проживання) замовлення, реєструє
його з внесенням до електронної системи інформації щодо
забезпечення протезними виробами. Замовлення затверджується керівником підприємства. Підприємство може приймати замовлення на виготовлення протезних виробів на 1,5-2 місяці раніше закінчення строку експлуатації. Підприємство оформляє замовлення і картку протезування за формами, затвердженими Мінпраці, де зазначається:
тип протезного виробу;
антропометричні дані;
результати примірки;
дата видачі виробу та його вартість.
Оформлене замовлення та картка протезування, підписані
лікарем та інспектором з обліку замовлень або іншими особами,
уповноваженими керівником підприємства, зберігаються протягом
75 років як документи суворої звітності.
Тип протезного виробу визначає лікар медичного відділу
підприємства. Виправлення в замовленні та картці протезування, що
стосуються діагнозу, конструкції виробу, розмірів, може зробити
лише лікар, який визначив тип протезного виробу. Зміни в
замовленні затверджує керівник підприємства.

Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів засобами пересування, спеціальними засобами для самообслуговування, догляду, орієнтування, спілкування та обміну інформацією

Для забезпечення засобами пересування, спеціальними
засобами для самообслуговування, догляду, орієнтування,
спілкування та обміну інформацією інвалід, дитина-інвалід чи їх
законний представник звертаються до місцевого органу праці та
соціального захисту населення за місцем реєстрації їх проживання.
Днем отримання технічного засобу вважається день видачі його
у користування інваліду чи дитині-інваліду. Разом з технічним засобом реабілітації місцевий орган праці та соціального захисту населення видає інструкцію з експлуатації і талон на гарантійний ремонт. Інваліди та діти-інваліди забезпечуються технічними засобами реабілітації без права продажу, дарування і передачі. Якщо інвалід чи дитина-інвалід не може користуватися за висновком МСЕК або ЛКК технічними засобами реабілітації серійного иробництва, місцевий орган праці та соціального захисту населення подає в порядку, встановленому Мінпраці, заявку на виготовлення технічного засобу реабілітації за індивідуальним замовленням.

Інвалід чи дитина-інвалід може бути забезпечений
одночасно кімнатною і дорожньою кріслами-колясками, а також
кріслом-коляскою з електроприводом за їх вибором - кімнатною чи
дорожньою. Інвалід чи дитина-інвалід отримує крісло-коляску з
електроприводом у разі відсутності у користуванні автомобіля, що
видається органами праці та соціального захисту населення.
Інвалід чи дитина-інвалід, який користується кріслом-коляскою
з електроприводом, у разі забезпечення органом праці та
соціального захисту населення також автомобілем безоплатно або на
пільгових умовах як член сім'ї, що складається з двох і більше
інвалідів, повертає крісло-коляску місцевому органу праці та
соціального захисту населення. Місцевий орган праці та соціального захисту населення робить відмітку в журналі реєстрації щодо забезпечення технічними засобами реабілітації за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету з внесенням до електронної системи відповідної інформації.
Для заміни технічного засобу реабілітації після закінчення строку його експлуатації інвалід, дитина-інвалід чи їх законний представник повинен подати до місцевого органу праці та соціального захисту населення заяву про його заміну за формою, затвердженою Мінпраці.

Ремонт і дострокова заміна
технічних та інших засобів реабілітації

Інвалід та інша особа на період проведення ремонту
технічного або іншого засобу реабілітації, який виготовлено за
рахунок коштів державного чи місцевого бюджету (крім протезного
виробу), можуть бути тимчасово забезпечені технічним засобом
реабілітації з числа тих, що повернуті місцевому органу праці та
соціального захисту населення. Ремонт технічних та інших засобів реабілітації (крім протезних виробів) здійснюється підприємствами за зверненням місцевих органів праці та соціального захисту населення.
Ремонт протезних виробів здійснюється підприємствами за
зверненням інваліда, іншої особи чи їх законного представника. Технічний та інший засіб реабілітації (крім протезних виробів), яким забезпечений інвалід чи інша особа за рахунок коштів державного бюджету, може бути достроково замінений на підставі акта про недоцільність проведення його ремонту, складеного підприємством, або довідки відповідного органу про викрадення, а також в інших випадках на підставі рішення
Міністерства праці та соціальної політики Автономної республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління соціального захисту населення Київської і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій.
Ремонт технічного або іншого засобу реабілітації, гарантійний строк експлуатації якого ще не минув, здійснюється підприємством за рахунок власних коштів. Післягарантійному ремонту підлягає технічний та інший засіб реабілітації:
строк експлуатації якого не минув;
строк експлуатації якого минув, але черга інваліда чи іншої
особи на забезпечення новим засобом реабілітації не прийшла.
Післягарантійний ремонт здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету. Місцеві органи праці та соціального захисту населення, підприємства вносять до електронної системи інформацію про ремонт технічних та інших засобів реабілітації.

Перелік технічних та інших засобів реабілітації, якими можуть бути забезпечені інваліди-спинальники при наявності рекомендації МСЕК :
Ортопедичне взуття пара на рік, допоміжні засоби для особистого захисту та догляду (засоби для захисту кистей рук – рукавиці пара на 2 роки), протипролежнева подушка багатосекційна одна на рік, засоби для одягання та роздягання один на 4 роки, допоміжні засоби для особистої гігієни пристосування для ванни та туалету один на 4 роки, засоби для ходіння керовані обома руками один на 4 роки, крісла колісні (коляски): з подвійним ручним керуванням від задніх коліс одна на 4 роки, з подвійним ручним керуванням і важільним приводом одна на 3 роки, з електроприводом одна на 8 років, ліжко одне на 6 років, перила, поручні, брусся та рукоятки на 5 років, пристосування для відчинення дверей та вікон на 3 роки, підйомні платформи та підйомники на 8 років, засоби для малювання і писання на 3 роки. Сечо та калоприймачами й іншими засобами медичної реабілітації населення забезпечують спеціалізовані заклади Міністерства охорони здоров'я України.
Перед проханням до МСЕК записати необхідність забезпечення тим чи іншим технічним засобом бажано ознайомитись з «Номенклатурою технічних засобів реабілітації осіб з дефектами опорно-рухового апарату», затвердженою наказом Мінпраці від 17.03.2003 р. № 59 (зі змінами та доповненнями), що виготовляються Укрпотезом. Візки, що раніше мали назву активного типу виготовляються трьома підприємствами:
- ОАО «Завод «Артемзварювання» м. Київ-моделі: 201, 245; 120,124(дитячі);
- КП «НВК «Іскра» м. Запоріжжя – моделі : КСІ-1-2 «Іскра», КСІ-1-2-Л «Іскра»; КСІ-1-2-3П «Іскра»(для вулиці), КСІ-1-4 «Іскра» (дитяча);
- ЛКЕПЗПіП м. Львів – моделі : «Стимул» та «Стимул-1».

У Державній типовій програмі реабілітації інвалідів, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1686 від 08.12.2006 року визначається перелік послуг, що надаються інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи. Тимчасово до прийняття нової форми Індивідуальної програми реабілітації та адаптації інвалідів діє форма, що подається нижче.

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА(зразок)
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДА

1.Прізвище, ім’я, по-батькові Іванівський Максим Євгенійович
2. Вік _______17 років_________ 3. Освіта середня
4. Професія ______________________________________________________
5. Місце роботи __________________________________________________
6. Місце проживання: Україна, 01191, м. Київ, вул. І.Ле,
буд. 72/19_ кв. 35_ телефон: 8 – 044 – 440 – 61 –83

“Індивідуальна програма реабілітації є обов’язковою для виконання державними органами, підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями”.
(Закон Української РСР “Про основи соціальної захищеності інваліда в Українській РСР”, стаття 5, частина ІІ).

Експертна діагностика:
7. Клініко-функціональний діагноз: Спинальний ішемічний інсульт з нижньою параплегією та порушенням функції тазових органів.

8. Соціально-середовищна характеристика: Мешкає у_4 -_ кімн .квартирі на _ 6_ поверсі _16 - поверхового панельного будинку з сім’єю:
Мати - _Іванівська _Олена Станіславівна_______________________ __1957_року народження, _не працює (звільнена за скороченням штатів)
батько - _Іванівський Євгеній Вікторович,__1957_року народження, працює -_ завод «Маяк», регулювальник радіоапаратури
брат - Іванівський Олександр Євгенович,1980 _року народження,
працює – «Головфінтех», системний адміністратор
брат – Іванівський Антон Євгенійович,1984 _року народження,
навчається – НТУУ «КПІ»

9. Професійний статус: Може освоїти професії з використанням інтелектуальної праці.___________________________________(навчальний заклад, факультет, майбутня професія)

Експертне заключення:

10. Втрата здібності (необхідне підкреслити):
10.1 – до самообслуговування (часткова, повна)
10.2 – до пересування (часткова, повна)
10.3 – до орієнтації не втрачено (часткова, повна)
10.4 – до спілкування не втрачено (часткова, повна)
10.5 – до контролю за своєю поведінкою не втрачено (часткова, повна)
10.6 – до трудової діяльності (часткова, повна)

11. Потреба в проведенні реабілітації:

11.1 Медична реабілітації:
11.1.1. відновна терапія: санаторно-курортне лікування (санаторій ім. Пирогова у м. Саки , АР Крим, санаторій ім. Бурденка у м. Саки , АР Крим , санаторій «Слов янський» м.Слов янськ Донецька обл..
11.1.2. реконструктивна хірургія: не потребує

11.1.3. протезування (вказати топіку і рівень) ортопедичне взуття, , шкіряні перчатки
.

11.2. Соціальна реабілітація:

11.2.1. забезпечення допоміжними побутовими технічними засобами: шведська стінка, коліноупор, стоік,розбірні гантелі, для ванни - поручні, стільчик, для туалету - поручні, стільчик ,, додаткові ручки на двері
.
11.2.2. надання послуг територіальних центрів соціального забезпечення:
(послуги з доставки продуктів з магазину,ліків з аптеки)- не потребує.
11.2.3. зміна житлово-побутових умов у відповідності з особливостями захворювання:
потребує окремої кімнати (заміни квартири на перший поверх);
будинок обладнати пандусом у відповідності до ДБН 9.99;
замінити двері на ширину не менше 70см. у (ванні, туалеті, кухні, на балконі)
11.2.4. необхідність проживання чи перебування в спеціальних реабілітаційних установах (зазначити тип установи):
потребує проходження курсів реабілітації у реабілітаційних центрах для спинальних хворих
11.2.5. надання допоміжних чи автономних засобів пересування:
коляска активного типу( вказати модель та розмір), автомобіль з ручним керуванням
11.2.6. Навчання користуванню технічними засобами, що надаються:
навчання роботі на ПК, керуванню автомобілем.
11.2.7. Консультативно-інформаційна і соціально-правова допомога:
ознайомлення з законодавством про соціальний захист інвалідів.
11.2.8. матеріальна допомога (натуральна або фінансова):
компенсація на бензин
11.2.9 Виховання і загально - освітнє навчання в спеціалізованих закладах:
не потребує

11.3. Професійна реабілітація:

11.3.1 Професійна орієнтація: (необхідне підкреслити):

- професійна консультація
- професійна, психофізіологічна діагностика
- професійний добір
-

11.3.2. Професійне навчання (необхідне підкреслити):
- на виробництві
- в середніх спеціальних учбових закладах загального профілю
- в середніх спеціальних учбових закладах спеціалізованого профілю
- в вищих учбових закладах.

11.3.3. Раціональне працевлаштування (необхідне підкреслити ):
- в умовах звичайного виробництва з обмеженнями
в домашніх умовах, чи в умовах пристосованого робочого місця на виробництві.

Етапний епікриз

12. Реалізація індивидуальної програми реабілітації:
- реалізована в повному обсязі в указані строки,
- не реалізована повністю в зазначені строки (вказати щодо кожного заходу причину невиконання )________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- реалізова повністю до “_____” _____________________ 200___ р.

13. Ефективність індивідуальної програми реабілітації:
- клініко-функціональні показники _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- соціально- побутові показники _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
- професійно-виробничі показники _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
14. Підсумкова вартість індивідуальної програми реабілітації _________
__________________________________________________________________
________________________________________

16.11.2007 року

Категория: Ручная работа | Добавил: prokuror (15.11.2007) | Автор: prokuror
Просмотров: 4102 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 0.0/0 |

Всего комментариев: 1
1  
Спасибо

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика
Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтов - uCoz